BIG-hearted Ambassadors

Fundacja KPMG w 2020 roku spośród kilkunastu przesłanych przez studentów projektów wolontariackich wybrała dziesięć pomysłów, które otrzymają dofinansowanie:

Wspólnota Burego Misia – projekt realizowany we współpracy z Fundacją Wspólnoty Burego Misia, polegający na zorganizowaniu weekendowego wyjazd poświęconego warsztatom budowania relacji interpersonalnych dla 20-30 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Stowarzyszenie Alwernia – projekt realizowany ze Stowarzyszeniem Alwernia-Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny, polegający na pomocy w wyposażeniu Stowarzyszenia w sprzęt gastronomiczny niezbędny przy organizacji wielu akcji charytatywnych.

Miłośnicy zwierzaków – projekt realizowany ze Schroniskiem dla zwierząt w Poznaniu.

Latacze – projekt realizowany z Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Apostoła, polegający na pomocy w wyposażeniu hospicjum w niezbędny sprzęt medyczny.

ELSA Toruń – projekt realizowany z Fundacją Społeczno-Charytatywną „Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu”, Hospicjum Nadzieja, polegający na pomocy w codziennym funkcjonowaniu hospicjum dla dzieci.

From KPMG with LOVE – projekt realizowany z Krakowskim Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera, polegający na pomocy w zakupie specjalistycznej aparatury medycznej.

Pomagamy Milusińskim – projekt realizowany ze Schroniskiem dla Zwierząt w Białymstoku.

Studencki Klub Biznesu – projekt realizowany z Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT – Stowarzyszenie Monar- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Gdańsku, polegający na pomocy w codziennym funkcjonowaniu ośrodka.

Młodzi duchem – projekt realizowany ze Stowarzyszeniem „Pokolenia” przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu, polegający na organizacji warsztatów integracyjnych dla podopiecznych.

Warszawscy Ambasadorzy – projekt realizowany z Fundacją „Daj Herbatę”, polegający na pomocy osobom bezdomnym.