O Programie Grantowym

Program Grantowy dla pracowników KPMG ma na celu promowanie idei wolontariatu. Wsparcie finansowe (tzw. granty) dla projektów pracowniczych przyznawane jest projektom z obszarów: wspierania społeczności lokalnych, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym oraz promowania idei przedsiębiorczości.

Program powstał m.in. w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej w lutym 2015 roku na temat możliwych działań KPMG w obszarze CSR. Zgłaszane wówczas pomysły pokazały nam, jak różnorodne są zainteresowania pracowników.

Wnioskując o wsparcie w postaci grantu dla konkretnych akcji społecznych (projektów), pracownicy najlepiej orientują się w potrzebach potencjalnych beneficjentów. Przy wsparciu finansowym ze strony Fundacji KPMG, pomagają tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

Od 2020 r. Program Grantowy jest prowadzony przez Fundację KPMG w Polsce.

V edycja

W trosce o bezpieczeństwo naszych Wolontariuszy oraz Beneficjentów zdecydowaliśmy się zawiesić do odwołania realizację Programu Grantowego w 2020 r.

Mamy jednak ogromną nadzieję, że jak tylko sytuacja epidemiologiczna w Polsce na to pozwoli, zrealizujemy nasze projekty!

Życzymy dużo zdrowia i do usłyszenia!

IV edycja

Do czwartej edycji programu nadesłanych zostało 16 projektów, które zostały ocenione, w oparciu o Regulamin. Granty zostały przyznane następującym projektom:

1. Biznes Małolata

Projekt ma na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych już od najmłodszych lat. Skierowany jest do grupy dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w klasach 1-3. Pozwoli na zrozumienie odmiennych dziedzin nauk, niż te, które poznają na co dzień w szkole: ekonomia, a szczególnie zarządzanie (zarządzanie projektami; organizowanie, planowanie, podejmowanie decyzji, kontrolowanie). Zaplanowane jest przeprowadzenie warsztatów dla dzieci w 6 szkołach podstawowych.

2. Dobre liceum przyszłości

Warsztaty przeznaczone dla uczniów warszawskich liceów, podczas których uczestnicy zaprojektują „Dobre Liceum Przyszłości”. Warsztaty oparte będą na metodologii Design Thinking (tzw. myślenia projektowego), w której uczestnicy zaproszeni będą do zastanowienia się, jak mogą zastąpić nawyki licealistów, które szkodzą środowisku na te bardziej ekologiczne, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz służące zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

3. Edu Misja – Drzwi do samodzielności

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez dostarczenie wiedzy niezbędnej do wejścia na rynek pracy, do pełnoprawnego funkcjonowania i utrzymaniu się na nim. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla wychowanków ww. placówek w wieku 15-18 lat.

4. Klub Środowiskowy Parasol – odświeżenie pomieszczenia

Projekt ma na celu odświeżenie/dostosowanie lokalu niedawno przekazanego dla Klubu Środowiskowego Parasol w Częstochowie przez Urząd Miasta. To miejsce, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną spędzają popołudnia na wspólnych rozmowach, oglądaniu filmów, grach. Docelowo lokal ma funkcjonować jako sala kinowa oraz miejsce do gier (piłkarzyki, rzutki).

5. Ogród Motyli

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do zabawy, edukacji i rekreacji w ogrodzie przy przedszkolu dla dzieci z dzielnicy Poznań Grunwald. W przedszkolu nr 40 im. Poznańskie Koziołki, mieszczącym się w samym centrum dzielnicy Grunwald, bawi się 140 dzieci, w przeważającej większości są to mali mieszkańcy najbliższej okolicy przedszkola.

6. Renowacja kompleksu terapeutycznego w Domu Dziecka nr 16 w Warszawie

Dom Dziecka nr 16 mieści się w Parku Traugutta, w pobliżu Dworca Gdańskiego, i przeznaczony jest dla dzieci do dwunastego roku życia. W placówce przebywa około 30-ro dzieci. Część z nich wymaga różnych form terapii, która odbywa się w sali terapeutycznej w placówce. Odnowione zostały ściany oraz podłoga w sali terapeutycznej.

7. Szkolny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kłecku k/Gniezna

Przeprowadzenie remontu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. hm. Z. Imbierowicza w Kłecku. Ośrodek jest placówką, której oferta edukacyjna skierowana jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym dla uczniów z autyzmem i dla uczniów poruszających się na wózkach. Wsparcie miałoby objąć remont i wyposażenie sali dydaktycznej.

8. Wrocławskie Krasnale

Wsparcie organizacji Dnia Dziecka we Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci. Wsparcie dotyczy m.in.: upieczenia muffinek, organizacji konkursu dla dzieci, promocji idei zdrowego odżywiania, zapewnienia animacji dla dzieci.

Projekty zostały zrealizowane do 30 września 2019 roku.

III edycja

W 2018 roku granty zostały przyznane projektom:

1. Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku („SOSW”) koło Gniezna – projekt Sala lekcyjna

SOSW jest placówką, której oferta edukacyjna coraz częściej skierowana jest dla dzieci ze spektrum autyzmu. We wrześniu 2017 roku w SOSW została utworzona klasa dla dzieci z autyzmem. W takim oddziale nie może być więcej niż czworo dzieci, gdyż wymagają one stałego wsparcia i pomocy w realizowaniu stawianych przed nimi zadań. Dzieci potrzebują specjalnie przygotowanej sali lekcyjnej. Ze względu na trudności wynikające ze spektrum autyzmu, powinna ona spełniać odpowiednie wymagania lokalowe i estetyczne. Zakres działań w ramach realizacji projektu to remont sali lekcyjnej oraz zakup komputera.

2. Remont stołówki w Domu Samotnej Matki z Dzieckiem w Pobiednej

W ośrodku – Domu Samotnej Matki z Dzieckiem w Pobiednej, przebywa około 15 kobiet oraz 16-ro dzieci. Budynek stołówki – będący budynkiem odrębnym od reszty ośrodka, był nieocieplony, przez co koszty jego utrzymania były bardzo wysokie. Dodatkowo, konieczne było również wykonanie ocieplenia i izolacji podpiwniczenia budynku (dzięki czemu budynek nie jest już chłodny, wilgotny i zagrzybiony, co wpływało źle zarówno na zdrowie matek, jak i przede wszystkim dzieci).

3. Wsparcie organizacji Dnia Dziecka we Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci

Wsparcie organizacji Dnia Dziecka we Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci w zakresie cateringu: upieczenie muffinek i organizacja konkursu dekoracji muffinek wraz z drobnymi nagrodami rzeczowymi (drobne artykuły papiernicze), organizacja kącika owocowego (świeże owoce) i promowanie idei zdrowego żywienia, organizacja ciepłego posiłku przy wsparciu lokalnej firmy cateringowej, pomoc przy obsłudze cateringu, zakup napojów (woda, soki), zakup kolorowej, jednorazowej zastawy z motywami z popularnych bajek, organizacja kącika malowania buziek dzieci, organizacja kącika dmuchania balonów helem, wypożyczenie profesjonalnego kostiumu w celu realizacji tematu przewodniego Dnia Dziecka.

4. Przeprowadzka

Dom Młodzieży im. Św. Dominika Savio jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, gdzie doraźnie przebywa około 50 wychowanków w wieku od 12 do 17 lat. W drugim kwartale 2018 roku podopieczni Domu Młodzieży zmuszeni byli zmienić placówkę na inną – puste lokale przekazane przez Miasto Poznań. W związku z tym zrodził się pomysł pomocy w postaci doposażenia pokoi dla dzieciaków – zakup mebli, drobnego wyposażenia, akcesoriów przy współpracy pracowników KPMG. Zakup wyposażenia to jedna kwestia, natomiast wspólna praca wolontariuszy KPMG przy zakupach, składaniu, montowaniu dopełniała całokształtu niesionej przez nas pomocy.

II edycja

W 2017 roku granty na realizację otrzymały projekty:

1. Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku („SOSW”) koło Gniezna – projekt Sala Rehabilitacyjna

Pomoc w pracach wykończeniowych, zakup wszelkich materiałów oraz zapewnienie transportu (materiały budowlane) i osobiste dostarczenie (wyposażenie salki oraz zakup komputera i projektora).

Placówka została objęta pomocą po raz drugi. Tym razem wyremontowano i wyposażono salkę mającą na celu być salką do ćwiczeń fizycznych dla podopiecznych ośrodka ze stwierdzoną niepełnosprawnością (głównie intelektualną). W związku z nakładem pracy własnej udało się pewne rzeczy wykonać sporo poniżej budżetu. Zaoszczędzone środki zostały przeznaczone na zakup komputera oraz projektora dla dzieci – głównie w zakresie wyświetlania bajek edukacyjnych, a także na potrzeby stricte szkoleniowe. Dodatkowo, nawiązane kontakty podczas realizacji projektu pozwoliły na przekazanie części wyposażenie starego biura w Poznaniu (biurka, krzesła, stoły) dla Ośrodka, co było także dużym wsparciem dla nich. Nie jest to stricte związane z realizacją projektu, ale na pewno można traktować to jako korzyść pośrednią. Wszystkie założone cele udało się zrealizować z nawiązką. Jednakże potrzeby ośrodka są ogromne, aczkolwiek dwie zrealizowane edycje mocno przyczyniły się do poprawy warunków bytowych podopiecznych ośrodka.

2. Montaż chłodni komorowej – Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Pobierowie, Stowarzyszenie Monar-Markot

Projekt polegał na budowie chłodni komorowej w pomieszczeniu piwnicy, o wymiarach 3,5 x 2,5 m, w celu przechowywania żywności. Chłodnia umożliwiła likwidację ok. 8 lodówek, oraz obniżyła koszty zużycia energii elektrycznej w ośrodku. Dzięki nowej chłodni zwiększyła się pojemność pomieszczenia (efektywność jej wykorzystania), dzięki czemu otrzymywana przez ośrodek żywność, która otrzymywana jest często drogą dotacji, może być obecnie przechowywana w odpowiednich warunkach, co zapobiega jej psuciu się (we wspomnianych lodówkach brakowało miejsca na przechowywanie całej żywności otrzymywanej przez ośrodek, przez co często, przez złe nieprawidłowe przechowywanie, żywność była niezdatna do spożycia).

3. Warsztaty kulinarne

Projekt polegał na wspieraniu dzieci i młodzież z Domu Dziecka w nauce gotowania, umiejętności, która będzie dla nich niezwykle przydatna po opuszczeniu placówki i konieczności usamodzielnienia się. Projekt rozpoczęliśmy od wyposażenia aneksów kuchennych w sprzęt oraz lodówkę. Przed warsztatami dzieci wraz z opiekunami szły na zakupy (aby nauczyć się rozsądnego dysponowania gotówką i nabyć umiejętności robienia podstawowych zakupów spożywczych – niestety dla Dzieciaków z Domu Dziecka nie jest to oczywiste). W sobotnie południe realizowaliśmy Warsztaty Kulinarne w placówce opiekuńczej, gdzie, na co dzień przebywają dzieci. Podzieleni byliśmy – jedna osoba do jednego dziecka, aby każdy z nich mógł wynieść z tych zajęć jak najwięcej. Uczyliśmy dzieci i młodzież przygotowywać zarówno proste dania obiadowe, jak i te bardziej wyrafinowane. Myślę, że każde z dzieci wyniosło coś dla siebie, a dla pracowników KPMG była to doskonała okazja, aby w jakiś (choćby nawet niewielki) sposób ułatwić tym dzieciakom start na przyszłość.

4. Skrzydła Miasta

Prace polegały m.in. na wyborze i zakupie materiałów do realizacji projektu; umieszczeniu informacji o projekcie w serwisach internetowych i przesłanie inf. do mediów; wykonaniu dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów projektu; przygotowaniu poszczególnych zajęć/warsztatów oraz pokazu, a także bieżącej współpracy na potrzeby realizacji poszczególnych etapów projektu.

Największą wartością inicjatywy jest połączenie pracy wolontariackiej ze wsparciem w postaci grantu, który stanowi pomoc przy realizacji danego projektu. Zainicjowany przez nas w ramach pierwszej edycji programu grantowego nowy rodzaj współpracy z KPMG w Polsce poprzez wspieranie twórczych przedsięwzięć zyskał uznanie i spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród młodzieży. I tym razem, tj. podczas drugiej edycji programu, zgłosiło się wielu chętnych do wzięcia udziału w warsztatach/zajęciach. Również finałowy performance wywołał duże zainteresowanie. Cele projektu zostały osiągnięte. Młodzież miała okazję do ujawnienia swojego potencjału twórczego jak również kreatywnego spędzenia wolnego czasu pod okiem i przy merytorycznym wsparciu profesjonalnego artysty. Proponowana tematyka stanowiła również pomoc w wyborze dalszej drogi rozwoju osobistego czy zawodowego. Fakt podzielenia pracy nad projektem na cztery sesje pozwolił na dopracowanie szczegółów i pokazał jak bardzo młodzież zaczęła utożsamiać się ze swoją pracą i czuć się odpowiedzialną za jej efekt.

Projekt przyczynił się do poszerzenia umiejętności pracy w grupie celem zorganizowania finałowego pokazu.

5. Wsparcie organizacji Dnia Dziecka we Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci

Wolontariusze byli odpowiedzialni za organizację i obsługę kącika malowania twarzy oraz kącika dmuchania balonów helem, a także przygotowanie ciepłych posiłków.

Ponadto w trakcie przygotowań do imprezy zadecydowano, iż tematem przewodnim będzie temat „Superbohaterowie”, w związku z czym preferowane było przebranie uczestników/organizatorów w stroje Superbohaterów. W ramach zespołu KPMG mieliśmy przebrane 3 osoby (1 kostium został wypożyczony, 2 pozostałe zostały zdobyte bezkosztowo).

I edycja

Granty w 1. edycji Programu dla pracowników KPMG przyznano projektom:

1. Bieg Bohaterów.

2. Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku („SOSW”) koło Gniezna.

3. Turniej Rugby Tag dla młodzieży.

4. sztuKa wsPółczesna twórczyM dialoGiem.