akcja-krwiodawstwa

Akcja krwiodawstwa

​We współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie od 2013 roku, organizujemy wśród pracowników KPMG „Akcję Krwiodawstwa”.

dzien-dawcy-szpiku

Dzień Dawcy Szpiku

We współpracy z Fundacją DKMS w warszawskim biurze KPMG organizujemy co roku akcję „Dnia Dawcy Szpiku”. Każdy pracownik KPMG ma możliwość zarejestrowania się w międzynarodowej bazie dawców komórek macierzystych.