bar_belt

Kim jesteśmy

Fundacja KPMG w Polsce działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania społeczności lokalnych. Wierzymy, że zapewnienie młodym ludziom równego dostępu do edukacji ma realny wpływ na przyszłość nas wszystkich. Za misję stawiamy sobie również angażowanie do działania otaczających nas ludzi – pracowników KPMG, studentów oraz wszystkich gotowych do pomocy innym.

Kontakt

Fundacja KPMG w Polsce
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
+48 (22) 528 11 00
nr konta: 41 2190 0002 3000 0046 4051 0101

NIP: 525 276 43 20
REGON: 381374159
KRS: 0000749400

fundacja@kpmg.pl

Biuro Fundacji

Andrzej Marczak
Prezes Zarządu
Magdalena Maruszczak 
Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Koper
Koordynator programów
+48 (22) 528 24 09

akoper@kpmg.pl